Java String Sinifi

JAVA’da String sinifi:

1-) String Olusturmak, çagirmak ve String uzunlugu:

String sinifi java.lang kütüphanelerinde bulunan ve metinlerle ilgili her türlü islemin yapildigi siniftir.

 .

Örnek:

public class StringSinifi {  

    public static void main(String [] arg){

        String ad = "Ahmet", soyAd;

        soyAd = "Tanriverdi";

        String isim1 = ad + " " + soyAd;

        String isim2 = new String ("Ahmet Tanriverdi");

        System.out.println(isim1);

        System.out.println(ad.length());

        if(isim1.equals(isim2))

            System.out.println("Birinci isim = ikinci isim");                    

    }

}


Program çiktisi: Ahmet Tanriverdi

5

Birinci isim = ikinci isim

 

Yukaridaki programda String sinifinin, degisik sekillerde deger atanmis 4 degiskeni karsimiza çikiyor:

 

1-) ad: Bu degisken tanimlaniyor ve hemen ardindan degeri ataniyor,

2-) soyAd: Tanimlandiktan sonra deger ataniyor,

3-) isim1: Tanimlaniyor ve zaten mevcut olan iki String bu degiskene ataniyor , ‘+’ ile de atanan String’ler birlestiriliyor,

4-) isim2: Bu degisken ise String yapilandiricisi (constructor)çagirilarak tanimlaniyor ve bir String degeri (“Ahmet Tanriverdi”) ataniyor.

 

Ayrica programimizda bir islem daha yaptik String sinifi ile; length() metodu String’imizin uzunlugunu almaya yarar.

Örnek:  int a = soyAd.length(); (a’nin degeri “Tanriverdi” kelimesindeki harflerin sayisina esit olur, yani 10)

 

2-) String karsilastirmasi:

 

Java’da String’leri karsilastirmak için equals() metodu kullanilir.

Örnek: isim1.equals(isim2);

 

Dikkat: Eger ‘==’ karsilastirma operatörünü kullanirsak iki nesnenin ayni olup olmadigina bakar. Bizim burada equals() ile yaptigimiz ise iki String nesnesinin aldigi degerlerin karsilastirilmasidir.

Iki arabanin yalnizca renginin kiyaslanmasi ile renginin, markasinin, modelinin… kiyaslanmasi gibi.

 

Diyelim ki iki String’i alfabetik olarak karsilastiracagiz; o zaman compareTo () metodunu kullanabiliriz;

Örnek: isim1.compareTo(isim2);

 

3-) Sayilari String’e çevirmek:

 

Bir sayiyi String’e çevirmenin en kolay yolu “baglamak” (concatenation)tir. Sayinin önüne bos bir String koyariz; sayi String’e dönüsür kendiliginden. Örnek: String s1 = “ “ + 1905;

 

Java’da bir sayiyi String’e çevirmenin baska bir yolu ise yine bir metot iledir: valueOf()

Örnek:

double pi = 3.1415926;

String tekst = String.valueOf(pi);

 

Bu sekilde bir double olan pi degiskenini String’e çevirip ‘tekst’ degiskenine atadik.

 

String ile çok kullanilan bir kaç metodu da sizlerle paylasmak istiyorum:


 

String()

Bos bir String olusturur.

 

String(String s)

Içinde ‘s’ String’ini barindiran bir String olusturur.

 

String(char a[])

Içinde ‘karakter’ dizisi barindiran bir String olusturur.

Int

length()

String’in uzunlugunu integer olarak verir.

char

charAt(int index)

Belirtilen pozisyondaki karakteri bulur.

int

compareTo(String s)

Mevcut String’i  s stringi ile alfabetik olarak kiyaslar.

boolean

equals(Object obj)

String, nesneye esit midir kiyaslamasi yapar.

String

toLowerCase()

Bütün büyük harfleri küçük harfe dönüstürür.

String

toUpperCase()

Bütün küçük harfleri büyük harfe dönüstürür.

String

trim()

Stringin basi ve sonundaki bulunan bütün ‘bosluk’ karakterlerini siler.

 

 

Tags:

One thought on “Java String Sinifi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.