Veri isleme dili (DML), tablolarimizda bulunan kayitlar üzerinde islemler yapmamizi saglayan ifadeler bütünüdür. Yeni bir kayit eklemek için INSERT, bir kaydin silinmesi için DELETE, bir kaydin güncellenmesi içinse UPDATE, Okunmasi içinse SELECT olmak üzere toplamda 4 temel ifadeden olusmaktadir.

Veri tanimlama dili 3 temel ifadeden olusmaktadir. Bunlar CREATE, ALTER ve DROP ifadeleridir. CREATE ifadesi, yeni bir veritabani nesnesi tanimlar. ALTER ifadesi, önceden olusturulmus bir veritabani nesnesi üzerinde degisiklik yapma sansi verir. DROP ifadesi ise veritabani nesnelerini silmemizi saglamaktadir.