Ajax control toolkit kod yazmadan ajax teknolojilerini kullanabilir hale getirir. Ajaxın  açılımı “Asynchronous JavaScript and XML” yani eş zamansız javaScript ve XML anlamına gelir ve bir çok programlama dili  ile uyumlu çalışır. Amaç sunucuyla arka plandaki çalışma sırasında tüm sayfayı güncellemek  yerine sadece gerekli kısmı dinamik olarak ekrana getirmektir.

Rss ise düzenli olarak değişen web içeriğini sunmak için bir teknolojidir. Haber siteleri blog siteleri gibi yayın siteleri içeriklerini sunmak için RSS Feed kullanır.RSS XML ile yazılmıştır.

Kuruluma başlamadan önce AjaxControlToolkit. dll dosyamızı indiriyoruz. Daha sonra studio ekranımızda bulunan toolboxımıza sağ tıklayarak   sekme ekleyi  seçiyoruz ve toolkit nesnelerimiz için bir isim veriyoruz ‘ajax araçları’ ismini verebiliriz.

Şimdi oluşan sekmeye sağ tıklayarak öge seç  diyoruz ve indirdiğimiz AjaxControlToolkit. dll dosyasını seçip kaydediyoruz. Artık ajax control toolkitlerimizi kullanmaya başlayabiliriz.

Projemizde ajax control  toolkiti kullanmak için toolboxtan ScriptManagerı projeye dahil etmemiz gerekiyor. Bu projemize klasik java betik dosyasını dahil ediyor. Dikkat etmemiz gereken nokta ise ScriptManagerı projemizde yalnızca bir kere kullabiliyor olmamız. SciptManagerı ekledikten sonra update paneli projeye dahil ediyoruz. Update panel ise içerisine yazdığımız kod içeriğini günceller. Yani sayfamızda bütün alanı yenilemek yerine sadece dinamik olarak yenilenmesini  istediğimiz kısmı bu alan içine yazıyoruz. Bu güncelleme panelimizin içeriği ‘ContentTemplate ‘ ve ‘Triggers’ alanlarından oluşuyor. ContentTemplate etiketi içinde asp.net ve html kontrolleri resim dosyaları gibi içerikleri bulunur. Triggers alanı ise kontrollerin clik olayıyla panele bağlanacak işlemi içerir. Update panelimiz içine bir adet timer kontrolünü ekliyoruz. Bu kontrol bize güncelleme işleminin istediğimiz sürede bir yapılmasını sağlıyor. Şimdi timer nesnemizin clik olayına kodumuzu yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle projemize system.Xml kütüphanesini daha sonrada aşağıdaki kodları ekliyoruz.

protected void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      String url = "http://www.yazilimmutfagi.com/index.php/feed/";

   XmlTextReader reader = null;
   reader= new XmlTextReader(url);
    try
   {
   while (reader.Read())
   {
     if (reader.NodeType == XmlNodeType.Element)
   {
      switch (reader.Name)
   {
      case "title":

     ListBox1.Items.Add( Convert.ToString( reader.ReadString()));
      break;
    }
    }
    }
        reader.Close();
    }
      catch (Exception err)
   {
        ListBox1.Text = "hata";
   }
   }
   }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir