Son adroid ders anlatimimizda da güncelleme ve silme islemini yapacagiz. Listelemenin yapildigi sayfadan listview de tiklanan satir bu sayfaya ayrintili olarak yazilir, gerekli alanlara. Daha sonra güncelleme yapilacaksa gerekli sekilde alanlar degistirilir. Ve güncelle butonu tiklanir. Ya da silme yapilacaksa sil butonu tiklanir.

Sqlite veritabaninda delete -sil-, update -güncelle- islemi yapacagiz. Öncelikle gerekli tasarimi yapmamiz gerekiyor asagidaki gibi.

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@drawable/ysl"
  android:orientation="vertical" >

  <EditText
    android:id="@+id/EdtKulAdLst"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_marginTop="48dp"
    android:ems="10"
    android:hint="@string/kullan_c_ad_" 
    android:textColor="#000000">

  </EditText>

  <EditText
    android:id="@+id/EdtSifreLst"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_below="@+id/EdtKulAdLst"
    android:ems="10"
    android:hint="@string/sifre_" 
    android:textColor="#000000"/>

  <EditText
    android:id="@+id/EdtKulYerLst"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_below="@+id/EdtSifreLst"
    android:ems="10"
    android:hint="@string/kullan_m_yeri_"
    android:textColor="#000000" />

  <EditText
    android:id="@+id/EdtHesNoLst"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_below="@+id/EdtKulYerLst"
    android:ems="10"
    android:inputType="phone"
    android:hint="@string/hesap_no_"
    android:textColor="#000000" />

  <Button
    android:id="@+id/BtnGuncelle"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:text="@string/g_ncelle" />

  <Button
    android:id="@+id/BtnSil"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_below="@+id/BtnGuncelle"
    android:text="@string/sil" />

</RelativeLayout>

Asagida .java sinifinin kodlari ve açiklamasi verilmistir.

Veritabani sifre; //veritabani nesnesi
 	 private EditText Edt_Kuladi,Edt_sifre,Edt_KulYer,Edt_HesNo;
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.list_actvity);
		sifre = new Veritabani(this);

		 Edt_Kuladi=(EditText) findViewById(R.id.EdtKulAdLst);//edittext nesnesi
     Edt_sifre=(EditText) findViewById(R.id.EdtSifreLst);//edittext nesnesi
     Edt_KulYer=(EditText) findViewById(R.id.EdtKulYerLst);//edittext nesnesi
     Edt_HesNo=(EditText) findViewById(R.id.EdtHesNoLst);//edittext nesnesi
     
     Button guncelleBtn = (Button) findViewById(R.id.BtnGuncelle);//button nesnesi
     Button SilBtn = (Button) findViewById(R.id.BtnSil);//button nesnesi
     
     final int id ;//id tanimlanir
     id = lstvwMain.idSnf;//listview'den gelen id alinir 
     ayrintiliList(id);//metoda bu id parametresi gönderilerek id ye karsilik gelen veritabanindan diger bilgiler çekilir.
     
     guncelleBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {//güncelle butonu oncilick
       
       public void onClick(View v) {
      	 KayitGuncelle(id, Edt_Kuladi.getText().toString(), Edt_sifre.getText().toString(), 
      			 Edt_KulYer.getText().toString(),Integer.parseInt(Edt_HesNo.getText().toString()));//parametreler metoda gönderilir.
       	 
       }
     });    
     
     
     SilBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {//sil butonu oncilick metodu
       
       public void onClick(View v) {
      	 KayitSil(id);//metoda id degeri gönderilir.
       	 
       }
     });     
     
	}
	
	public void KayitGuncelle(long id, String Kad, String sifr, String Kyr, int hsNo) {//kayit güncelle metodu
		 ContentValues cv = new ContentValues();//contentvalues nesnesi
		 cv.put("kullanici_adi", Kad);//yeni kullanici_adi
		 cv.put("sifre", sifr);//yeni sifre
		 cv.put("kullanilan_yer", Kyr);//yeni kullanilan_yer
		 cv.put("hesap_no", hsNo);//yeni hesap_no
		 SQLiteDatabase db = sifre.getWritableDatabase();
		 db.update("sifre", cv, "id" + "=" + id, null);//id degerine göre güncelleme yapilir
		 startActivity(new Intent("android.intent.action.LSTVWMAIN"));// güncelleme islemi bittikten sonra aktif edilecek ekran belirlenir.

		} 
	

	protected void KayitSil(long id) {//sil metodu
		 SQLiteDatabase db=sifre.getReadableDatabase();//sqlite veritabani nesnesi
		 db.delete("sifre", "id" + "=" + id, null);//id degerine göre 
		 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Kayit Silindi" , Toast.LENGTH_LONG).show();//uyari mesaji
		 startActivity(new Intent("android.intent.action.LSTVWMAIN")); //silindikten sonra aktif olacak ekran
	}
	
	
	public void ayrintiliList(int id){//listview de tiklanan satirin id'si select edilerek ayrintili sekilde listelenir.
		
	    String selectQuery = "SELECT * FROM sifre WHERE id="+id;//sql sorgusu
	    SQLiteDatabase db = sifre.getReadableDatabase();// veritabaninin ne amaçla açildigi belirtilir -okuma, yazma- 	    
	    Cursor cursor = db.rawQuery(selectQuery, null); //sorgu execute edilir
 
	    if(cursor.moveToFirst()){
	       String k_adi = cursor.getString((cursor.getColumnIndex("kullanici_adi"))); //degerler okunur
	       long idd = cursor.getLong(cursor.getColumnIndex("id"));//degerler okunur
	       String sifre = cursor.getString((cursor.getColumnIndex("sifre")));//degerler okunur
	       String k_yeri = cursor.getString((cursor.getColumnIndex("kullanilan_yer")));//degerler okunur
	       int h_No = cursor.getInt((cursor.getColumnIndex("hesap_no"))); //degerler okunur
	      
	       Edt_Kuladi.setText(k_adi);//okunan degerler edittext'lere yazilir
	       Edt_sifre.setText(sifre);//okunan degerler edittext'lere yazilir
	       Edt_KulYer.setText(k_yeri);//okunan degerler edittext'lere yazilir
	       Edt_HesNo.setText(h_No+"");//okunan degerler edittext'lere yazilir

	    }while (cursor.moveToNext());
	    cursor.close();
	    db.close(); 
	  }

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.