Java dilinde Algoritma mantigi ile en küçük ve en büyük deger hesaplama ve ortalama degeri bulma metodlarini yapacagiz.

Bunlari yaparken oop mantigindan çikmadan yapmaya gayret edecegiz.

Ilk olarak main classinda gerekli tanimlamalari ve yönlendirmeleri yapacagiz ders classinda ise ortalama en küçük  ve en büyük deger hesaplama islerini yapacagiz.

Main class:
public static void main(String[] args) {
    int[][] notlar = new int[10][4];//iki boyutlu dizi
    String metin = "";//kullnacagimiz metin string tanimlamasi

    String ders_adi = JOptionPane.showInputDialog("Ders Adini giriniz :");//mesaj kutusu ile dersin adini kullnicidan aliyoruz
    for(int i =0 ; i < 10; i++){
      for(int j = 0; j <3; j++){
        notlar[i][j] = (int) (Math.random()*100); //iki boyutlu dizi oldugundan iç içe iki for kullanarak rastgele(random) deger ile dizinin tüm elemanlarina 0-100 arasi bir deger atiyoruz

      }
    }
    Ders dersnesnesi = new Ders(ders_adi, notlar);//ders sinifinin nesnesini olusturup o sinifin constructor(yapilandiricisina) degerleri gönderiyoruz
    dersnesnesi.ortalamahesapla();//ortalama hesapla metodunu çagirdik

    for(int i = 0; i< 10 ; i++){
      for(int j =0 ; j< 4; j++)
        metin += notlar[i][j]+"      ";//yine iç içe iki for kullanarak metin string degiskeninin içine dizimizin bütün elemanlarini yazdik
      metin += "\n";
    }

      JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Ders Adi : " + ders_adi + " \n"
        + "Vize 1 \t \t Vize 2 \t \t Vize 3 \t \t Ortalama \n"+ metin
        + "\n\nEN KÜÇÜK NOT : "+ dersnesnesi.enkucukbul() + "\nEN BÜYÜK NOT : " +dersnesnesi.enbuyukbul());//mesaj kutusu ile bütün notlari ve en büyük enküçük degerleri yazdirdik...


  }


Ders class:

public class Ders {
  private String ders_adi;
  private int[][] ogrencinot;

  public Ders(String ders_adi, int[][] ogrencinot) { // Yapilandirici(constructor)
    this.ders_adi = ders_adi;
    this.ogrencinot =ogrencinot;
  }

  public int enkucukbul(){//en küçük degeri hesaplayan metod
    int enkucuk = ogrencinot[0][0];

    for(int i =0; i< 10; i++)
      for(int j =0 ; j < 3; j++)
        if(enkucuk > ogrencinot[i][j])
          enkucuk = ogrencinot[i][j];
    return enkucuk;
  }

  public int enbuyukbul(){//en büyük deger hesaplayan metod
    int enbuyuk = ogrencinot[0][0];

    for(int i =0; i< 10; i++)
      for(int j =0 ; j < 3; j++)
        if(enbuyuk < ogrencinot[i][j])
          enbuyuk = ogrencinot[i][j];
    return enbuyuk;
  }

  public void ortalamahesapla(){//ortalama degeri hesaplayan metod
    int ortalama =0;
    for(int i = 0; i <10; i++){
      ortalama = 0;
      for(int j =0; j < 3; j++)
        ortalama += ogrencinot[i][j];
      ogrencinot[i][3] = ortalama /3;
    }
  }
}

Projemizi ilk çalistirdigimiz da karsilasacagimiz ekran

Ders adini girdikten sonra karsilasacagimiz ekran…

Abdullah Büyüktanir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir