Java Frame görsel sinif (Gui) olusturma

Bu anlatacagim derste frame ile görsel bir pencere tasarlayacagiz. Uzun uzadiya anlatmak yerine her kod satirina açiklama olarak ne ise yaradiklarini yazdim…

 

 

package view;
 import java.awt.Color; 
import static java.awt.image.ImageObserver.HEIGHT;
import javax.swing.*;

public class GirisEkrani {

  public JButton giris;// butonlara verdigimiz isimler
  public JPanel p;//bilesenleri üzerine atacagimiz panel
  public JTextField jt_ad; //text fieldlere (yazi alanlarina) verdigimiz isimler
  public JFrame f; //görsel penceremiz
  public JLabel jl_ad, jl_sifre, r1, lbl_aciklama,rsm;//labele verilen isimler
 
  public ImageIcon resim;//tasarimda kullancagimiz resim
  public JPasswordField jpwName; //sifre alani
  

  public GirisEkrani() {//Constructor 

    f = new JFrame("Giris Ekrani");//tasarladigimiz ekranin yazisi
    f.setBounds(300, 800, 350, 325);//pencere boyutlari
    f.setLocation(520, 230);// program çalistiginda ekran konumu
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);//kapatma tusuna bastigimizda programin kapanmasini istiyoruz
    

  }

  public void calis() {//programi çalistirmak istedigimizde çagiracagimiz metod

    p = new JPanel();//paneli tanimliyoruz.
    p.setLayout(null);//neseleri yerlestirmek için null olmali

    resim = new ImageIcon("arkpln.jpg");//ImageIcona resimin yolunu attik
    rsm = new JLabel(resim);//labele resimi verdik
    rsm.setBounds(0, 0, 350, 325);//boyutlarini ayarladik
    
    

    jl_ad = new JLabel("Kullanici Adi");//labelin yazisi
    jl_ad.setForeground(Color.black);//rengi
    jl_ad.setBounds(65, 80, 125, 25);//boyutlari

    jt_ad = new JTextField();//text alanini
    jt_ad.setBackground(Color.white);//renk
    jt_ad.setBounds(165, 80, 125, 25);//boyut

    jl_sifre = new JLabel("Sifre", HEIGHT);//sifre alani
    jl_sifre.setForeground(Color.black);
    jl_sifre.setBounds(65, 130, 125, 25);

    jpwName = new JPasswordField();//sifre text alani
    jpwName.setBackground(Color.white);
    jpwName.setBounds(165, 130, 125, 25);


    giris = new JButton("Giris");// giris butonu
    giris.setBackground(Color.cyan);//renk
    giris.setBounds(65, 170, 90, 50);//boyut
     
     
 
    lbl_aciklama = new JLabel("Ilk kez giris yapiyorsaniz: (Kullanici Adi:abc Sifre:123)");
    lbl_aciklama.setBounds(20, 250, 300, 25);

    f.setContentPane(p);//panel frame degiskenine yüklenir
    f.setResizable(false);// yeniden boyutlandirma engellenir
    f.setVisible(true);//frame görünür yapilir
    
    //panele bütün bilesenler atilir
    p.add(jl_ad);
    p.add(jt_ad);
    p.add(jl_sifre);
    p.add(jpwName);
    p.add(giris);
     p.add(lbl_aciklama);
    p.add(rsm);
  }
}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir