Java Frame Ders 1 – Görsel Sinif (Gui) Olusturma

Java Frame görsel sinif (Gui) olusturma

Bu anlatacagim derste frame ile görsel bir pencere tasarlayacagiz. Uzun uzadiya anlatmak yerine her kod satirina açiklama olarak ne ise yaradiklarini yazdim…

 

 

package view;
 import java.awt.Color; 
import static java.awt.image.ImageObserver.HEIGHT;
import javax.swing.*;

public class GirisEkrani {

  public JButton giris;// butonlara verdigimiz isimler
  public JPanel p;//bilesenleri üzerine atacagimiz panel
  public JTextField jt_ad; //text fieldlere (yazi alanlarina) verdigimiz isimler
  public JFrame f; //görsel penceremiz
  public JLabel jl_ad, jl_sifre, r1, lbl_aciklama,rsm;//labele verilen isimler
 
  public ImageIcon resim;//tasarimda kullancagimiz resim
  public JPasswordField jpwName; //sifre alani
  

  public GirisEkrani() {//Constructor 

    f = new JFrame("Giris Ekrani");//tasarladigimiz ekranin yazisi
    f.setBounds(300, 800, 350, 325);//pencere boyutlari
    f.setLocation(520, 230);// program çalistiginda ekran konumu
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);//kapatma tusuna bastigimizda programin kapanmasini istiyoruz
    

  }

  public void calis() {//programi çalistirmak istedigimizde çagiracagimiz metod

    p = new JPanel();//paneli tanimliyoruz.
    p.setLayout(null);//neseleri yerlestirmek için null olmali

    resim = new ImageIcon("arkpln.jpg");//ImageIcona resimin yolunu attik
    rsm = new JLabel(resim);//labele resimi verdik
    rsm.setBounds(0, 0, 350, 325);//boyutlarini ayarladik
    
    

    jl_ad = new JLabel("Kullanici Adi");//labelin yazisi
    jl_ad.setForeground(Color.black);//rengi
    jl_ad.setBounds(65, 80, 125, 25);//boyutlari

    jt_ad = new JTextField();//text alanini
    jt_ad.setBackground(Color.white);//renk
    jt_ad.setBounds(165, 80, 125, 25);//boyut

    jl_sifre = new JLabel("Sifre", HEIGHT);//sifre alani
    jl_sifre.setForeground(Color.black);
    jl_sifre.setBounds(65, 130, 125, 25);

    jpwName = new JPasswordField();//sifre text alani
    jpwName.setBackground(Color.white);
    jpwName.setBounds(165, 130, 125, 25);


    giris = new JButton("Giris");// giris butonu
    giris.setBackground(Color.cyan);//renk
    giris.setBounds(65, 170, 90, 50);//boyut
     
     
 
    lbl_aciklama = new JLabel("Ilk kez giris yapiyorsaniz: (Kullanici Adi:abc Sifre:123)");
    lbl_aciklama.setBounds(20, 250, 300, 25);

    f.setContentPane(p);//panel frame degiskenine yüklenir
    f.setResizable(false);// yeniden boyutlandirma engellenir
    f.setVisible(true);//frame görünür yapilir
    
    //panele bütün bilesenler atilir
    p.add(jl_ad);
    p.add(jt_ad);
    p.add(jl_sifre);
    p.add(jpwName);
    p.add(giris);
     p.add(lbl_aciklama);
    p.add(rsm);
  }
}

 

Tags:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir