Netbeans Arayüzünde Java Hibernate Uygulamasi2 (Ekle, Sil, Güncelle ve Listeleme Islemleri)

Ilk derste hibernate uygulamasinin faydalarindan ve nasil açilacagindan siniflarin nasil olusturulacagindan bahsettik. Bu derste ise ekleme, silme, güncelleme ve listeleme islemlerinin nasil yapilacagini anlatacagiz.

En basta ekle, sil, güncelle ve listele islemlerini yönlendirecegimiz metodlarin bulundugu sinifi olusturalim.

 

Db sinifinin ilk metodu baglantiAc(). Bu metod ilk dersimizde baglantisini kurdugumuz veritabanini islem yapacagimiz zaman açmamizi saglayacak. Burada sessionu açma ve baslatma islemlerini yapacagiz.

public void ekle(Object entity) {


    baglantiAc();

    try {
      session.save(entity);
      ts.commit();

    } catch (Exception ex) {
      ts.rollback();
    }
    session.close();
  }

Ardindan islemlerde kullanacagimiz metodlari yazacagiz. Ilk metod: ekle(). Baglantiyi açtiktan sonra entity degiskeninde tuttugumuz nesnemizi hibernatenin save fonksiyonu ile veritabanimiza ekliyoruz. Commit ile islemi tamamliyoruz veya basak deyisle görev isliyor. Session.close() ile de en basta açtigimiz baglantiyi kapatiyoruz.

public void guncelle(Object entity) {
    baglantiAc();
    try {
      session.update(entity);
      ts.commit();
    } catch (Exception ex) {
      ts.rollback();
    } 
      session.close();
}

Güncelle metodunda ise gelen nesnemizi update ifadesi ile veritabanimiz da güncelliyoruz.  

 public void sil(Object entity) {
    baglantiAc();
    try {
      session.delete(entity);
      ts.commit();
    } catch (Exception ex) {
      ts.rollback();
    } 
      session.close();   

  }

Sil metodunda ise islemi nesnemizi delete fonksiyonu ile isleyerek veritabaninda sileceklerimizi siliyoruz.  

 public <T> List<T> listele(Class<T> nesne) {
    baglantiAc();
    Criteria criteria = session.createCriteria(nesne);
    try {
      return criteria.list();
    } 
      session.close();
}

Listeleme isleminde nesnemizi criteria türünde olusturdugumuz bir nesneye tasiyoruz. Listelemek için criteria gereklidir. Criteria: or, and, like gibi islemleri yapmamiza olanak saglar ve listeleme de sql de yapacagimiz esnekligi bizlere sunar. Bu metodun sonucunda da listelelemek istedigimiz tablonun elemanlari return ile bize döner.

Stokkarti sk = new Stokkarti(2, "adi", "Stok_kodu", 2);
Db.save(sk);

StokKarti isimli tabloya veri eklemek için bu sinifin nesnesi olusturularak Id, Ad, Stokkodu ve adedi gibi degerler nesne ile gönderilir sonra da db sinifinin nesnesi araciligi ile save metoduna nesnemiz yollanir.

Stokkarti sk = new Stokkarti (2);
 Db.delete(sk);

Silmek için Id sinifa gönderilir ve sonra delete metoduna bu nesne aktarilir.

Stokkarti sk = new Stokkarti(2, "ad2", "Stok_kodu2", 5);
Db.update(sk);

Güncellenecek degerler ilgili sinifa gönderilir ve ardindan update metoduna nesnemizi aktaririz.

List< Stokkarti > allStok = Db. listele (Stokkarti .class);
    for (Stokkarti s : allStok) {
       System.out.println(s.Id().toString());
       System.out.println(s.Ad().toString());
       System.out.println(s.Kod().toString());
       System.out.println(s.Adedi().toString());
}

Listele metodu sayesinde listelemek istedigimiz sinifi yollayarak bütün kayitlara eristik. Ve for döngüsü sayesinde bu kayitlari ekrana yazdirdik.

  Abdullah Büyüktanir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir