C# da Delegate Tanimlama ve Kullanimi

Delegate’ler bir metodun referansi olarak kullanilirlar. Önceki derslerimizde nesneler için referans kullanimi ile ilgili bilgiler vermistik, Örn: Personel p = new Personel(); bu örnekteki p Personel tipindeki bir nesnenin referansidir.

Delegateler de nesne referanslarina benzerler, fakat aradaki temel fark bir nesneye degil metoda referans etmeleridir.

Not: Delagateler C++ da kullanilan fonksiyon pointerlarina benzerler.

delegate in C#

Delegate kullanmadan önce,delegate’in isaret edecegi metoda ait tip(type) ve imza(signature) bilgilerine ihtiyacimiz vardir. Bir metoda ait signature bilgisi metodun dönüs tipini ve aldigim parametre tiplerini barindirir.

Örnegin Sikça kullanilan Main metodu ve signature tanimlamasi asagidaki gibidir ;

int Main(string [] args)
{
  …
}
//Signature tanimlamasi:
int herhangibirMetodAdi(string[] args)

Main metodu disinda tanimladigimiz bir metoda ait signature bilgileri de asagidaki gibi olur.

int Topla(int a, int b)
{
   return a+b;
}
//Yukaridaki metot için signature tanimlamasini asagidaki gibi yapabiliriz.
int matematikselMetot(int p, int q)

Ayrica yukaridaki signature tanimlamasi ayni zamanda asagidaki metot içinde signature tanimlamasi olabilir.

int Cikar(int a, int b)
{
  return a-b;
}

Yukaridaki Örneklerde signature tanimlamasindaki metot adi ve parametre adlarinin önemli olmadigini anlamissinizdir. Sadece dönüs tipi ve parametre tiplerinin ayni olmasi yeterlidir.

Delegate tanimlamasi yaparken signature bilgisinin önüne delegate kelimesini eklememiz yeterlidir.

delegate int YeniDelegate(int p, int q);

Yukaridaki delegate 2 adet int tipinde parametre alan ve int bir deger döndüren herhangi bir metot için referans olarak kullanilabilir.

Tanimladigimiz delegate için siniflar için olusturdugumuz gibi asagidaki gibi bir referans nesne olusturmamiz gerekir.

YeniDelegate matematikselMetotlar;

Yukaridaki tanimladigimiz matematikselMetotlar’i artik ayni signature bilgisine sahip tüm metotlar için kullanabiliriz. Bunun için asagidaki kod blogunu kullaniriz.

.
matematikselMetotlar = new YeniDelegate(Ekke);

Siniflar için nesne olustururken gibi yukaridaki örnekleri asagidaki gibi kisaca yazabiliriz.

YeniDelegate matematikselMetotlar = new YeniDelegate(Ekke);

Delegate üzerinden Metotu Çagirmak.

Yukaridaki örnegimizde delegatemizi Ekle fonksiyonuna isaret ettirdigimize göre artik delegate üzerinden metodumuzu asagidaki gibi çagirabiliriz.

int r = matematikselMetotlar(4,5);

Yukaridaki anlattiklarimiz toparlayacak olursak asagidaki gibi bir kodumuz olusur.

namespace YazilimMutfagiCSharpDersleri
{
  class Test
  {
    delegate int OrnekDelegate(int a, int b);

    static void main()
    {
      OrnekDelegate aritmetikMetodlar = new OrnekDelegate(Topla);
      int r = aritmetikMetodlar(2, 5);
      Console.WriteLine("2 + 5 = {0}", r);
    }
    static int Topla(int a, int b)
    {
      return a + b;
    }

  }
}

Multicast Delegate Tanimlamak

Multicast delegateler yukaridaki örnegimizin aksine ayni anda birden fazla metodu isaret edebilir. Isaret edecegi metodlarin signature’lari ayni olmak zorundadir. Yukaridaki örnegimizi genisletecek olursan OrnekDelegate ismi ile tanimladigimiz delegateimiz hem Topla hemde Cikar fonksiyonlarina ayni anda isaret ederek tek bir seferde ile ikisini birden çagirabilir. Asagidaki örnegimiz de göreceginiz gibi += ile delegate’e yeni metot eklerken -= ilede daha önce ekledigimiz metodu çikarabiliriz. Kodlarimiz yeni hali asagidaki gibi olur;

.
using System;

namespace YazilimMutfagiCSharpDersleri
{
  class Test
  {
    delegate void OrnekDelegate(int a, int b);

    static void main()
    {
      OrnekDelegate aritmetikMetodlar;

      aritmetikMetodlar = new OrnekDelegate(Topla);
      aritmetikMetodlar += new OrnekDelegate(Cikar);
      
      aritmetikMetodlar(2, 5);

      aritmetikMetodlar -= new OrnekDelegate(Topla);

      aritmetikMetodlar(3, 9);
      
    }
    static void Topla(int a, int b)
    {
      Console.WriteLine("a + b = {0}", a + b);
      
    }
    static void Cikar(int a, int b)
    {
      Console.WriteLine("a - b = {0}", a - b);
    }
  }
}

.

3 Responses

 1. uyary için te?ekürler, hyrsyzly?a kar?y elimizden çok bir?ey gelmiyor malesef.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir