Java grafik kütüphanesi

  

 
 
 
 
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JPanel;
 
publicclass BasitSekiller extends JPanel{
               
                publicvoid paintComponent(Graphics g){
                               super.paintComponent(g);
                               this.setBackground(Color.white);
                              
                               //Düz çizgi
                               g.setColor(Color.BLACK);
                               g.drawLine(10, 10, 220, 10);
                              
                               //Dik dörtgen
                               g.setColor(Color.BLUE);
                               g.drawRect(10, 20, 200, 50);
                              
                               //Üç boyutlu kare
                               g.setColor(Color.ORANGE);
                               g.fill3DRect(10, 80, 50, 50, true);
 
                               //Elips
                               g.setColor(Color.RED);
                               g.fillOval(10, 130 , 200, 50);
                              
                               //Tam daire
                               g.setColor(Color.yellow);
                               g.fillOval(10, 180 , 50, 50);
                              
                               //Renkli yazi
                               g.setColor(Color.GREEN);
                               g.drawString("Yazilim mutfagi", 20, 240);                     
                }             
}
 
Ilk olarak yaptigimiz sey Java Jpanel sinifindan kalitim (extends) ettigimiz BasitSekiller sinifini olusturup Jpanel sinifindaki paintComponent adli metodu kullanmak. Bu sayede sekillerimizi kolaylikla çizebilecegiz.
 
Ilk seklimiz düz bir çizgi: g.drawLine(10, 10, 220, 10); . ilk parametremiz (analitik düzlemi hayal edin) baslangiç-X noktasi, ikinci parametremiz baslangiç-Y noktasi, üçüncü parametremiz bitis-X noktasi, son parametremiz ise bitis-Y noktasi için lazim.
 
 
Dikdörtgende ise yine dört adet parametremiz var. Bunlardan ilk ikisi düz çizgideki gibi baslangiç noktalari için gerekli, diger ikisi ise genislik ve yükseklik için gerekli.
 
Üç boyutlu kare çiziminde bes adet parametre var. Bunlardan ilk dördü dik dörtgenin aynisi, son parametre ise sekle 3 boyutlu bir efekt vermek için bir boolean degisken.
 .
Daire çizimi de tipki dik dörtgen gibi.
 
Son olarak bir de String çizdik.
 
Uygulama sinifimiz:
import java.awt.Color;
import javax.swing.JFrame;
 
publicclass Uygula {
                publicstaticvoid main(String[] arg){
                               BasitSekiller bs = new BasitSekiller();
                                bs.setBackground(Color.white);
                              
                               JFrame jf = new JFrame("Java grafik kütüphanesi");
                               jf.setDefaultCloseOperation(jf.EXIT_ON_CLOSE);
                               jf.setSize(300,300);
                               jf.setVisible(true);
                               jf.add(bs);                            
                }
}
 
Bu konuda yazilmis benzer ve daha kapsamli bir makale için tiklayiniz.
 
 

Tags:

4 thoughts on “Java grafik kütüphanesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir